SONİS Stratejik Planlama

SONİS Stratejik Planlama

SONİS Stratejik Planlama Yazılımı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı “Stratejik Planlama Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanmış olup bu kılavuza tam uyumlu olarak çalışmakta ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin sistemleriniz ile tam entegre çalışmaktadır.Neredeyiz ve nerede olmak isteriz, hangi pazarlar ve ürünlerle büyümek isteriz,fırsatlarımız nelerdir ve nasıl maksimize ederiz, tehditlerimizi nasıl yok edebiliriz, zayıf ve güçlü yönlerimiz nelerdir ve bunları nasıl yönetiriz,stratejik önceliklerimizi, amaç ve hedeflerimizi nasıl belirleriz ve bunun gibi daha bir çok soru. İşte bu soruların cevabına elektronik ortamda tek bir tuşla ulaşmak artık çok kolay. SONO-KYS ailesinin bir üyesi olan SONİS ile stratejik planlama hazırlık, ve analiz aşamalarını gerçekleştirebilir; stratejik plan izleme ve değerlendirme yapabilir; birim performans ölçümünü gerçekleştirerek oluşturulan tüm işlemleriniz için raporlama alabilirsiniz.