SONİD İç Denetim

SONİD İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile halka açık şirketlerde, “risklerin erken teşhisi ve önlenmesi” başlığı altında risk yönetimi ve iç denetim zorunlu hale geldi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’ deki tüm kamu idarelerinde, iç kontrol ve iç denetimi zorunlu kıldı. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ise, Bankalarda iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimini şart koşuyor. Buna ek olarak, bu kanun ve düzenlemelere tabi olmayan pek çok büyük şirket de, bu üç araçtan fayda sağladığı için risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim yazılımlarından yararlanmak istiyor. SONO-KYS ailesinin bir üyesi olan SONİD ile iç denetimin planlama aşamasından  gerçekleştirilmesi, tamamlanması ve izlenmesine kadar tüm adımları sistem üzerinden izleyebilir, yönetebilir ve raporlayabilirsiniz. İç denetim, risk yönetimi, iç kontrol ve uyum faaliyetlerinin yönetimi için ayrı ayrı yazılım veya programlar almak yerine, tek bir GRC çözümü ile tüm bu ihtiyaçları “entegre” olarak karşılayabilirsiniz. SONİD iç denetim çözümleri, uyum, BT, iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri boyunca denetim testi ve  bulgularının, anahtar risk alanlarının, önerilerin ve birim eylem planlanlarının paylaşımını da içeren denetim sürecinizi standartlaştırmanıza, otomatik hale getirmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır.